KWALITEIT

ALLEEN MET ZORG GESELECTEERDE PARTNERS

Alle schakels in de keten zijn door Holy Hoeve met zorg geselecteerd. Dit begint al met de selectie van de rassen en de moederdieren die aan de basis staan van het fokprogramma. De dieren moeten passen bij de omgeving en de omstandigheden waarop Jordi en Sven hen willen laten opgroeien.

OPGROEIEN MET GEZOND VOEDSEL

De dieren groeien op met gezond voedsel; van het gras in de weilanden tot en met het voer dat zij op stal krijgen, zoals biologisch hooi en brokken. De dieren liggen altijd in stallen met stro op de bodem. Als zij weilanden voor de dieren selecteren, letten Jordi en Sven erop dat de dieren op die plek een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dat kan zijn omdat ze het landelijke karakter van een polder versterken. Maar ook in hun rol van natuurlijke grazers in een natuurgebied. Zo zorgen de varkens in Delft bijvoorbeeld voor het onderhouden van de bossages, zodat daarvoor geen machines en mensen nodig zijn.

ZONDER STRESS NAAR DE SLACHTERIJ

Als de dieren na een gezond leven volgroeid zijn, gaan zij op transport naar een klein, nauwkeurig geselecteerd slachthuis. Daar slachten zij maximaal 10 dieren per week. Jordi en Sven leveren de dieren zelf af, waarna ze bij de slachterij nog een poosje op stal staan om aan de geluiden en mensen aldaar te wennen. Zodra de dieren gewend zijn aan hun nieuwe omgeving worden ze op een rustige wijze verdoofd. Daarna worden de dieren verdoofd geslacht. Ook de slacht gebeurt netjes en met aandacht. Het vlees gaat gekoeld met de Holy Hoeve mee naar hun bedrijf, waar zij het vacuüm verpakken. Vervolgens wordt het verse vlees zo snel mogelijk afgeleverd bij de exclusieve klantenkring van Holy Hoeve.