DE BOEREN

MELKVEEHOUDERIJ SCHIPLUIDEN

Een flink deel van onze koeien staat in de winter op een klein melkveebedrijf in Schipluiden. Dit melkveebedrijf heeft plaats voor ongeveer 30 koeien die zo veel mogelijk, en zo lang als het weer het toelaat, buiten mogen weiden. De koeien staan in een traditionele stal zonder rooster. Dit is één van de eisen die wij stellen voor het binnenverblijf van onze dieren.

Een ander deel van onze koeien staat op een andere boerderij in Schipluiden dat voorheen ook een melkveebedrijf was. Deze melkveehouderij is inmiddels niet meer in gebruik maar de stallen en het land zijn nog aanwezig. Ook hier verblijven onze koeien in een stal met stro, in plaats van roosters.

VARKENS IN DELFT

Nabij het Art Centre in Delft hebben wij een gebied in beheer waar we onze varkens kunnen laten rondscharrelen. Het Art Centre, een voormalige, deels gerenoveerde boerderij uit de negentiende eeuw, is gevestigd aan de Rotterdamseweg in Delft. In het land rond deze boerderij onderhouden onze varkens de bossages. Voor het Art Centre betekent dit een besparing op onderhoud en de de inzet van werktuigen en mankracht. Voor onze varkens is dit een heerlijke, natuurlijke omgeving waar zij in alle rust kunnen uitgroeien tot gezonde dieren.

KOEIEN IN DE WEI

In de zomermaanden lopen al onze koeien buiten. Daarvoor huren wij weidegang bij verschillende boeren en op diverse locaties. Wij pachten grond van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer voor het begrazen van stukken grond langs fietspaden in het Midden Delftlandgebied. Doordat onze koeien veel aandacht krijgen, zijn ze niet schuw en kleuren ze het gebied op een leuke manier. De dieren schrikken niet van voorbijgangers, paarden en honden. In het voorjaar 2019 plaatsen we bij ‘Nieuws’ een mooie fietsroute door het Midden Delftlandgebied, zodat u weet waar u onze koeien kunt bewonderen.